ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

παρουσίαση έργων (επιλογές)

 

1991 - 1992
έργα

1993 - 1995
έργα

1994 - 1997
ENIAC, MANIAC, δομές ντέξιον

1999
Άφιξη αδιάκοπη"

2003
"Ασκήσεις οικιακής οικονομίας"

2004 -2005
Κουζίνα, σπασμένα πιάτα, παντελόνια"

2007 - 2008
καροτσάκια - αεροπλανοφόρο

2007 - 2009
Ορίζοντας των γεγονότων

2010
Ημέρες Ανάγνωσης

 

Αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα