ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ"

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής-κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ: "Η σχετική προκήρυξη-πρόσκληση για την εισαγωγή νέων φοιτητών γίνεται ανά διετία. Νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισάγονται στο ΠΜΣ ανά διετία μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του προηγούμενου κύκλου σπουδών".

 

ΦΕΚ Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ ΨΜΤ>>

----------------------------------------------------------------------------

16-11-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (Β' ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022-2024)

 

21-9-2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ" ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022>>
 
18-7-2022
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 17ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ" (2022-2024)>> ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 17ο Κύκλο>>
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (PORTFOLIO)>>