ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 16ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (2020-2022) ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

11/11/2020 AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Β’ Φάση Αξιολόγησης
Υποψηφίων για εισαγωγή στον 16ο Κύκλο Σπουδών (2020 – 2022)
του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ.
Καλούνται σε συνέντευξη οι κάτωθι υποψήφιοι, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Kατεβάζετε το συνημμένο αρχείο εδώ>>
Οι συνεντεύξεις θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη.

Οι υποψήφιοι θα συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams την Προγραμματισμένη ώρα της Συνέντευξης (+ - 15 λεπτά). Συνιστάται να έχουν ήδη κατεβάσει στον Η/Υ τους την εφαρμογή Microsoft Teams. Θα χρειαστεί απαραιτήτως να έχουν σε λειτουργία την κάμερα και το μικρόφωνο του Η/Υ ή της συσκευής με την οποία θα συνδεθούν.

Ο σύνδεσμος για τη σύνδεσή τους, θα τους σταλεί στο mail address που έχουν καταθέσει στην Αίτηση υποψηφιότητας.

 

ΦΕΚ Κανονισμός Σπουδών ΠΜΣ ΨΜΤ>>

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 16ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ" (2020-2022)>> ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ - ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ >>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (PORTFOLIO)>>